Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bức xạ có bước sóng \(0,42\,\,\mu m\) không gây được hiện tượng quang điện cho kim loại thì kim loại đó có công thoát có thể là

Câu 411434: Bức xạ có bước sóng \(0,42\,\,\mu m\) không gây được hiện tượng quang điện cho kim loại thì kim loại đó có công thoát có thể là

A. \(1,2\,\,eV\).

B. \(2,1\,\,eV\).

C. \(2,96\,\,eV\).

D. \(1,5\,\,eV\).

Câu hỏi : 411434

Phương pháp giải:

Năng lượng của bức xạ: \(\varepsilon = \frac{{hc}}{\lambda }\)


Giới hạn quang điện: \({\lambda _0} = \frac{{hc}}{A} \Rightarrow A = \frac{{hc}}{{{\lambda _0}}}\)


Điều kiện xảy ra hiện tượng quang điện là \(\lambda \le {\lambda _0}\) tức là năng lượng của ánh sáng chiếu vào phải thỏa mãn: \(\varepsilon \ge A\) 


Đổi đơn vị: \(1eV = 1,{6.10^{ - 19}}J\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đổi đơn vị: \(1eV = 1,{6.10^{ - 19}}J\)

  Năng lượng của bức xạ là:

  \(\varepsilon = \frac{{hc}}{\lambda } = \frac{{6,{{625.10}^{ - 34}}{{.3.10}^8}}}{{0,{{42.10}^{ - 6}}}} = 4,{732.10^{ - 19}}J = 2,{958_{}}eV\)

  Điều kiện xảy ra hiện tượng quang điện là:

  \(\lambda \le {\lambda _0} \Leftrightarrow \frac{{hc}}{\lambda } \ge \frac{{hc}}{{{\lambda _0}}} \Leftrightarrow \varepsilon \ge A\)

  Vì bức xạ này không gây được hiện tượng quang điện, tức là công thoát \(A\) phải lớn hơn năng lượng của phototon này: \(A \ge 2,958\,\,eV\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com