Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sóng truyền trên sợi dây thẳng, dài với phương trình \(u = 5\cos \left( {20\pi t - 0,5\pi x} \right)\left( {cm} \right)\) . Biên độ sóng của một phần tử trên dây có giá trị là

Câu 413026:

Sóng truyền trên sợi dây thẳng, dài với phương trình \(u = 5\cos \left( {20\pi t - 0,5\pi x} \right)\left( {cm} \right)\) . Biên độ sóng của một phần tử trên dây có giá trị là

A. A = 2,5cm 

B. A = 10cm     

C. A = 5cm    

D. A = 20cm

Câu hỏi : 413026

Phương pháp giải:

Phương trình sóng: \(u = A\cos \left( {\omega t + \varphi  - \dfrac{{2\pi x}}{\lambda }} \right)\left( {cm} \right)\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phương trình sóng: \(u = 5\cos \left( {20\pi t - 0,5\pi x} \right)\left( {cm} \right)\)

  Biên độ sóng của một phần tử trên dây: A = 5cm

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com