Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trên một sợi đây dài đang có sóng ngang hình sin truyền theo chiều dương của trục Ox. Tại thời điểm t0 một đoạn của sợi dây có hình dạng như hình vẽ. Hai phần tử M và N dao động lệch pha nhau một góc 

Câu 413033:

Trên một sợi đây dài đang có sóng ngang hình sin truyền theo chiều dương của trục Ox. Tại thời điểm t0 một đoạn của sợi dây có hình dạng như hình vẽ. Hai phần tử M và N dao động lệch pha nhau một góc 


A. \(\dfrac{\pi }{6}\,\,rad\)  

B. \(\dfrac{\pi }{3}\,\,rad\) 

C. \(2\pi \,\,rad\)        

D. \(\pi \,\,rad\)

Câu hỏi : 413033

Phương pháp giải:

Độ lệch pha của hai phần tử trên cùng một phương truyền sóng cách nhau một khoảng d là: \(\Delta \varphi  = 2\pi .\dfrac{d}{\lambda }\) 

 • Đáp án : B
  (6) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ hình vẽ ta thấy hai phần tử M, N cách nhau một khoảng:  \(d = \dfrac{\lambda }{6}\)

  Độ lệch pha của hai phần tử M, N trên cùng một phương truyền sóng cách nhau một khoảng d là: 

  \(\Delta \varphi  = 2\pi .\dfrac{d}{\lambda } = 2\pi .\dfrac{1}{6} = \dfrac{\pi }{3}\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com