Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm tập xác định \(D\) của hàm số \(y = {\left[ {{x^2}\left( {x + 1} \right)} \right]^{\frac{1}{2}}}.\)

Câu 413362: Tìm tập xác định \(D\) của hàm số \(y = {\left[ {{x^2}\left( {x + 1} \right)} \right]^{\frac{1}{2}}}.\)

A. \(D = \left( {0; + \infty } \right)\)

B. \(D = \left( {-1; + \infty } \right)\backslash \left\{ 0 \right\}\)

C. \(D = \left( { - \infty ; + \infty } \right)\)

D. \(D = \left( { - 1; + \infty } \right)\)

Câu hỏi : 413362

Phương pháp giải:

Hàm số \({x^n}\) xác định \( \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x \in \mathbb{R}\,\,\,\,khi\,\,\,n \in {\mathbb{Z}^ + }\\x \in \mathbb{R}\backslash \left\{ 0 \right\}\,\,\,\,\,khi\,\,\,n \in {\mathbb{Z}^ - }\\x \in \left( {0; + \infty } \right)\,\,\,khi\,\,\,n \notin \mathbb{Z}\end{array} \right..\)

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(y = {\left[ {{x^2}\left( {x + 1} \right)} \right]^{\frac{1}{2}}}\) xác định \({x^2}\left( {x + 1} \right) > 0\,\) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{x^2} \ne 0\\x + 1 > 0\end{array} \right.\) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x \ne 0\\x >  - 1\end{array} \right.\)

  Vậy tập xác định của hàm số là: \(D = \left( { - 1; + \infty } \right)\backslash \left\{ 0 \right\}.\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com