Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một sóng cơ truyền dọc theo trục \(Ox\) với phương trình \(u = 4\cos \left( {20\pi t - 2\pi x} \right)\,\,\left( {mm} \right)\). Biên độ của sóng này là

Câu 413937:

Một sóng cơ truyền dọc theo trục \(Ox\) với phương trình \(u = 4\cos \left( {20\pi t - 2\pi x} \right)\,\,\left( {mm} \right)\). Biên độ của sóng này là

A. \(20\pi \,\,mm\).    

B. \(4\,\,mm\).                

C. \(8\,\,mm\).         

D. \(2\pi \,\,mm\).

Câu hỏi : 413937
Phương pháp giải:

Phương trình sóng cơ học tổng quát: \(u = a\cos \left( {2\pi ft - \dfrac{{2\pi x}}{\lambda }} \right)\)


Với: \(u\) là li độ


\(a\) là biên độ sóng


\(\omega \) là tần số sóng


\(\lambda \) là bước sóng

 • Đáp án : B
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phương trình sóng: \(u = 4\cos \left( {20\pi t - 2\pi x} \right)\) có biên độ sóng: \(a = 4\,\,\left( {mm} \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com