Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dãy chất nào sau đây chỉ gồm bazơ

Câu 413974: Dãy chất nào sau đây chỉ gồm bazơ

A. HCl, H2SO4, HNO3, NaOH.

B. HCl, H2SO4, HNO3, HBr

C. NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2.

D. NaOH, KOH, Ca(OH)2, H2SO4

Câu hỏi : 413974

Phương pháp giải:

Phân tử bazơ gồm có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hiđroxit (-OH)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. Loại vì chỉ có NaOH là bazơ

  B. Loại tất cả là axit

  C. Thỏa mãn

  D. Loại H2SO4 là axit

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com