Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k. Con lắc dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình dao động là \(x = A.cos\left( {\omega t + \varphi } \right)\). Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng của vật, cơ năng của con lắc là

 

Câu 414581: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k. Con lắc dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình dao động là \(x = A.cos\left( {\omega t + \varphi } \right)\). Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng của vật, cơ năng của con lắc là


 

A. kA2

B. kA

C. \(\frac{1}{2}.kA\)

D. \(\frac{1}{2}.k{A^2}\)

Câu hỏi : 414581

Phương pháp giải:

Công thức tính cơ năng của con lắc lò xo:  


\({\rm{W}} = \frac{1}{2}.k.{A^2}\)

 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Công thức tính cơ năng của con lắc lò xo:  

  \({\rm{W}} = \frac{1}{2}.k.{A^2}\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com