Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

SO2 là oxit: 

Câu 416026: SO2 là oxit: 

A. Oxit axit

B. Oxit bazơ

C. Oxit trung tính

D. Oxit lưỡng tính

Câu hỏi : 416026

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức học về sự phân loại oxit.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  SO2 là oxit axit

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com