Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cặp chất khi phản ứng với nhau tạo thành chất kết tủa trắng là

Câu 415854: Cặp chất khi phản ứng với nhau tạo thành chất kết tủa trắng là

A. Ca(OH)2 và Na2SO3.

B. NaOH và Na2SO3.

C. KOH và NaNO3

D. KOH và NaNO3

Câu hỏi : 415854
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A thỏa mãn vì phản ứng được với nhau sinh ra kết tủa trắng.

  PTHH: Ca(OH)2 + Na2SO3 → CaSO3↓ + 2NaOH

  B,C,D loại vì không xảy ra phản ứng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com