Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chất phản ứng được với dung dịch HCl tạo ra một chất khí có mùi hắc, nặng hơn không khí và làm đục nước vôi trong:

Câu 416077:

Chất phản ứng được với dung dịch HCl tạo ra một chất khí có mùi hắc, nặng hơn không khí và làm đục nước vôi trong:

A. Zn

B. Na2SO3

C. FeS 

D. Na2CO3

Câu hỏi : 416077

Phương pháp giải:

Xác định được khí mùi hắc, nặng hơn không khí và làm đục nước vôi trong là khí SO2. Từ đó xác định chất phản ứng với HCl sinh ra được khí SO2.

 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khí mùi hắc, nặng hơn không khí và làm đục nước vôi trong là khí SO2.

  A. Loại vì sinh ra khí H2 ; PTHH: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

  B. Thỏa mãn vì sinh ra khí SO2; PTHH: Na2SO3 + 2HCl → 2NaCl + SO2↑ + H2O

  C. Loại vì sinh ra khí H2­­S có mùi trứng thối; PTHH: FeS + 2HCl → FeCl­2 + H2S↑

  D. Loại vì sinh ra CO2 không có mùi; PTHH: Na2CO3 2HCl → NaCl + CO2↑ + H2O

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com