Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chất tác dụng với dung dịch HCl tạo thành chất khí nhẹ hơn không khí là:

Câu 416076: Chất tác dụng với dung dịch HCl tạo thành chất khí nhẹ hơn không khí là:

A. Mg   

B. CaCO3

C. MgCO3

D. Na2SO3

Câu hỏi : 416076

Phương pháp giải:

Chọn chất tác dụng được với dd HCl sinh ra khí có khối lượng mol < 29 (g/mol).

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. Thỏa mãn vì sinh ra khí H2 (M = 2 g/mol) nhẹ hơn không khí.

  PTHH: Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

  B, C. Loại vì sinh ra khí CO2 (M = 44 g/mol) nặng hơn không khí

  PTHH: CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O

              MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2↑ + H2O

  D. Loại vì sinh ra khí SO2 (M = 64 g/mol) nặng hơn không khí

  PTHH: Na2SO3 + 2HCl → 2NaCl + SO2↑ + H2O

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com