Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phân tử X có phân tử khối là 160 (đvC) và được tạo thành từ 2 nguyên tố Fe và O. Công thức hóa học của X là

Câu 416336: Phân tử X có phân tử khối là 160 (đvC) và được tạo thành từ 2 nguyên tố Fe và O. Công thức hóa học của X là

A. FeO. 

B. Fe2O3.

C. Fe3O4.

D. A hoặc B đều đúng.

Câu hỏi : 416336

Phương pháp giải:

+ Gọi công thức hóa học của A là FexOy  


+ Dựa vào MFexOy = 160 ⟹ ra được mối quan hệ x, y


+ Kẻ bảng chạy giá trị x,y thỏa mãn.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi công thức hóa học của A là FexOy (đk: x, y nguyên dương)

  MA = x.MFe + y.MO

  ⇔ 160 = 56x + 16y

  ⇔ 20 = 7x + 2y


  ⟹ x = 2 và y = 3 thì CTHH: Fe2O3  thỏa mãn 

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com