Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phân tử A có phân tử khối là 80 (đvC) và được tạo bởi từ 2 nguyên tố S và O. Công thức hóa học của A là

Câu 416335: Phân tử A có phân tử khối là 80 (đvC) và được tạo bởi từ 2 nguyên tố S và O. Công thức hóa học của A là

A. SO2

B. SO3.

C. S3O.

D. S2O3.

Câu hỏi : 416335

Phương pháp giải:

+ Gọi công thức hóa học của A là SxOy


+ Dựa vào MSxOy = 80 ⟹ ra được mối quan hệ x, y


+ Kẻ bảng chạy giá trị x,y thỏa mãn.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi công thức hóa học của A là SxOy (đk: x, y nguyên dương)

  MA = x.MS + y.MO

  ⇔ 80 = 32x + 16y

  ⇔ 5 = 2x + y


  Nếu x = 2 và y = 1 thì CTHH: S2O ⟹ không có công thức này ⟹ loại⟹ x = 1 và y = 3 thì CTHH: SO3 ⟹ chọn B

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com