Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thủy phân hoàn toàn a mol triglixerit X trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và m gam hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn a mol X cần vừa đủ 7,75 mol O2 và thu được 5,5 mol CO2. Mặt khác, a mol X tác dụng tối đa với 0,2 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là

Câu 416710: Thủy phân hoàn toàn a mol triglixerit X trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và m gam hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn a mol X cần vừa đủ 7,75 mol O2 và thu được 5,5 mol CO2. Mặt khác, a mol X tác dụng tối đa với 0,2 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là

A. 88,6.

B. 97,6.

C. 80,6.

D. 82,4.

Câu hỏi : 416710

Phương pháp giải:

Sử dụng phương pháp ankan hóa.

 • Đáp án : A
  (7) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sử dụng phương pháp ankan hóa:

  \(X:a\left( {mol} \right)\xrightarrow{{ + {H_2}:0,2\left( {mol} \right)}}X':a\left( {mol} \right)\)

  H2 + ½ O2 → H2O

  0,2 →   0,1

  Vậy lượng O2 cần dùng để đốt X' là (7,75 + 0,1) = 7,85 mol

  \(X':a + {O_2}:7,85 \to \left\{ \begin{array}{l}C{O_2}:5,5\\{H_2}O:b\end{array} \right.\)

  Khi đốt chất béo no ta có: \({n_{X'}} = \dfrac{{{n_{C{O_2}}} - {n_{{H_2}O}}}}{2} \to a = \dfrac{{5,5 - b}}{2}\) (1)

  Bảo toàn nguyên tố O → 6a + 7,85.2 = 5,5.2 + b (2)

  Giải hệ (1) (2) được a = 0,1 và b = 5,3

  BTKL → mX' = 5,5.44 + 5,3.18 - 7,85.32 = 86,2 gam

  Khi cho X' thủy phân trong NaOH thì:

  X' + 3NaOH → Muối + C3H5(OH)3

  0,1 → 0,3   →                       0,1

  BTKL → mmuối (do X') = 86,2 + 0,3.40 - 0,1.92 = 89 gam

  Vậy m = mmuối (do X) = mmuối (do X') - mH2 = 89 - 0,2.2 = 88,6 gam.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com