Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Kết quả quan trọng nhất cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 đem lại là

Câu 416845: Kết quả quan trọng nhất cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 đem lại là

A. đem lại quyền lợi cho các giai cấp bị bóc lột.

B. giải phóng nhân dân lao động Nga khỏi ách áp bức bóc lột.

C. đưa giai cấp tư sản lên nắm quyền.

D. đã lật đổ chế độ Nga hoàng.

Câu hỏi : 416845

Phương pháp giải:

Đánh giá.

 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Kết quả quan trọng nhất cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 đem lại là đã lật đổ chế độ Nga hoàng.

  Chọn: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com