Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tại hai điểm A và B cách nhau \(10cm\) trong không khí có đặt hai điện tích \(q_1 = q_2 = 16.10^{ - 8}C.\) Xác định cường độ điện trường do hai điện tích điểm này gây ra tại N với \(NA = 5cm, NB = 15cm.\)

Câu 416997: Tại hai điểm A và B cách nhau \(10cm\) trong không khí có đặt hai điện tích \(q_1 = q_2 = 16.10^{ - 8}C.\) Xác định cường độ điện trường do hai điện tích điểm này gây ra tại N với \(NA = 5cm, NB = 15cm.\)

A. \(3,{2.10^5}(V/m)\)            

B. \(5,{8.10^5}(V/m)\)

C. \(5,{12.10^5}(V/m)\)

D. \(6,{4.10^5}(V/m)\)

Câu hỏi : 416997

Phương pháp giải:

Công thức tính cường độ điện trường: \(E = k.\dfrac{{\left| q \right|}}{{{r^2}}}\)


Vẽ hình biểu điễn vecto cường độ điện trường và áp dụng nguyên lí chồng chất điện trường :\(\vec E = \overrightarrow {{E_1}}  + \overrightarrow {{E_2}}  + ... + \overrightarrow {{E_n}} \)

 • Đáp án : D
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có NA = 5cm, NB = 15cm và AB = 10cm nên N nằm trên đường thẳng AB và nằm ngoài AB.

  Cường độ điện trường tổng hợp tại N: \({\vec E_N} = \overrightarrow {{E_1}}  + \overrightarrow {{E_2}} {\rm{ }}\)

  Ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}{E_1} = k\dfrac{{\left| {{q_1}} \right|}}{{A{N^2}}} = 5,{76.10^5}(V/m)\\{E_2} = k\dfrac{{\left| {{q_2}} \right|}}{{B{N^2}}} = 0,{64.10^5}(V/m)\end{array} \right.\)

  Từ hình vẽ ta có:

  \(\overrightarrow {{E_1}}  \uparrow  \uparrow \overrightarrow {{E_2}}  \Rightarrow {E_N} = {E_1} + {E_2} = 6,{4.10^5}(V/m)\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com