Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một dung dịch có pH = 5, đánh giá nào dưới đây là đúng?

Câu 417204: Một dung dịch có pH = 5, đánh giá nào dưới đây là đúng?

A. [H+] = 2.10-5.

B. [H+] = 5.10-4.

C. [H+] = 10-5.      

D. [H+] = 10-4.

Câu hỏi : 417204

Phương pháp giải:

Có giá trị pH ⟹ [H+] = 10-pH

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  pH = -log[H+] → [H+] = 10-pH

  pH = 5 → [H+] = 10-5M

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com