Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính tổng các số có 3 chữ số khác nhau được lập từ 4 chữ số: 1; 2; 6; 7.

Câu 417936: Tính tổng các số có 3 chữ số khác nhau được lập từ 4 chữ số: 1; 2; 6; 7.

A. 10 265                         

B. 10 656                

C. 10 006                  

D. 10 010

Câu hỏi : 417936

Phương pháp giải:

Khi tính tổng của tất cả các số lập được từ những chữ số cho trước ta đi tìm:


+) Số lần xuất hiện của các chữ số ở các hàng.


+) Tính tổng của các số lập được từ các chữ số đã cho.


Tổng = Tổng các chữ số đã cho \( \times \) đơn vị hàng tương ứng \( \times \) số lần xuất hiện của mỗi chữ số.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trường hợp này không có chữ số 0.

  Trường hợp này không có chữ số 0 nên số lần xuất hiện của các chữ số ở các hàng
  như nhau. Mỗi chữ số đều xuất hiện ở mỗi hàng 6 lần.
  Các trò cần tính nhẩm tổng: \(\left( {1 + 2 + 6 + 7} \right) \times 6{\rm{ }} = 96\)

  Tổng = 96 trăm + 96 chục + 96 đơn vị \( = 9600 + 960 + 96 = 10656\).

  Đáp số: 10 656.

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com