Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính tổng tất cả các số có 3 chữ số khác nhau được lập từ 4 chữ số: 1, 7, 9, 4

Câu 417938: Tính tổng tất cả các số có 3 chữ số khác nhau được lập từ 4 chữ số: 1, 7, 9, 4

A. 11230                           

B. 13960                         

C. 13986                             

D. 14150

Câu hỏi : 417938

Phương pháp giải:

Khi tính tổng của tất cả các số lập được từ những chữ số cho trước ta đi tìm:


+) Số lần xuất hiện của các chữ số ở các hàng.


+) Tính tổng của các số lập được từ các chữ số đã cho.


Tổng = Tổng các chữ số đã cho \( \times \) đơn vị hàng tương ứng \( \times \) số lần xuất hiện của mỗi chữ số.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Mỗi chữ số đều xuất hiện ở hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị 6 lần.
  Tính nhẩm: \(\left( {1 + 7 + 9 + 4} \right) \times 6 = 126.\)
  Tổng các chữ số có 3 chữ số khác nhau được lập từ 4 chữ số đã cho là:
  126 trăm + 126 chục + 126 đơn vị \(= 12600 + 1260 + 126 = 13986.\)
  Đáp số: 13986

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com