Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong một tế bào sinh tinh, xét hai cặp nhiễm sắc thể được kí hiệu là A, a và B, b, Khi tế bào này giảm phân, cặp A, a phân li bình thường, cặp B, b không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường. Các loại giao tử có thể được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là

Câu 418551: Trong một tế bào sinh tinh, xét hai cặp nhiễm sắc thể được kí hiệu là A, a và B, b, Khi tế bào này giảm phân, cặp A, a phân li bình thường, cặp B, b không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường. Các loại giao tử có thể được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là

A. ABB và abb hoặc AAB và aab

B. ABb và a hoặc aBb và A

C. ABb và A hoặc aBb và a

D. Abb và B hoặc ABB và b

Câu hỏi : 418551
 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cặp A, a phân li bình thường tạo giao tử A và a

  Cặp B, b không phân li trong GP I tạo giao tử Bb và O

  Vậy các loại giao tử có thể tạo ra là: ABb và a hoặc aBb và A

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com