Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Quốc gia nào có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất ở Đông Nam Á trong những năm 70 của thế kỉ XX?

Câu 419490: Quốc gia nào có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất ở Đông Nam Á trong những năm 70 của thế kỉ XX?

A. Malaixia. 

B. Philippin.

C. Xingapo. 

D. Thái Lan. 

Câu hỏi : 419490

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 29, phần chữ nhỏ.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xingapo có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất ở Đông Nam Á trong những năm 70 của thế kỉ XX với tốc độ tăng trưởng 12%.

  Chọn: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com