Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thu gọn các đơn thức đồng dạng \( - 3{x^2} - 0,5{x^2} + 2,5{x^2}\) ta được:

Câu 419667: Thu gọn các đơn thức đồng dạng \( - 3{x^2} - 0,5{x^2} + 2,5{x^2}\) ta được:

A. \( - 2{x^2}\)                 

B. \({x^2}\)            

C. \( - {x^2}\)         

D. \( - 3{x^2}\)

Câu hỏi : 419667

Phương pháp giải:

Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \( - 3{x^2} - 0,5{x^2} + 2,5{x^2}\)\( = \left( { - 3 - 0,5 + 2,5} \right){x^2} =  - {x^2}\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com