Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài \(l\), khối lượng vật \(m\) dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường \(g\). Chu kỳ dao động \(T\) của con lắc đơn được xác định bởi công thức

Câu 419819:

Con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài \(l\), khối lượng vật \(m\) dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường \(g\). Chu kỳ dao động \(T\) của con lắc đơn được xác định bởi công thức

A.  \(\dfrac{1}{{2\pi }}\sqrt {\dfrac{l}{g}} \).    

B.  \(2\sqrt {\dfrac{l}{g}} \). 

C. \(2\pi \sqrt {\dfrac{g}{l}} \).         

D.  \(2\pi \sqrt {\dfrac{l}{g}} \).

Câu hỏi : 419819
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chu kì dao động của con lắc đơn: \(2\pi \sqrt {\dfrac{l}{g}} \)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com