Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

“Duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và khôi phục và phát triển quan hệ với các nước” là mục đích của

Câu 420488: “Duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và khôi phục và phát triển quan hệ với các nước” là mục đích của

A. ASEAN.

B. Hội đồng tương trợ kinh tế.

C. Liên hợp quốc.

D. Liên minh châu Âu.

Câu hỏi : 420488

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 7.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  “Duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và khôi phục và phát triển quan hệ với các nước” là mục đích của Liên hợp quốc.

  Chọn: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com