Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 2 (g) MgO vào 150ml dung dịch HCl 1M. Tính CM của các chất trong dung dịch thu được.

Câu 423133: Cho 2 (g) MgO vào 150ml dung dịch HCl 1M. Tính CM của các chất trong dung dịch thu được.

A. [HCl] dư = 0,33 M; [MgCl2] = 0,33 M

B. [HCl] dư = 0,67 M; [MgCl2] = 0,67 M

C. [HCl] dư = 0,33 M; [MgCl2] = 0,67 M

D. [HCl] dư = 0,67 M; [MgCl2] = 0,33 M

Câu hỏi : 423133

Phương pháp giải:

Bước 1: Đổi số mol các chất theo công thức: nMgO = mMgO: MMgO ; nHCl = V×CM


Bước 2: Viết PTHH xảy ra


Bước 3: Tính toán theo quy tắc 3 dòng (số mol chất ban đầu, số mol chất phản ứng, số mol chất còn lại)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({n_{MgO}} = \frac{{{m_{MgO}}}}{{{M_{MgO}}}} = \frac{2}{{40}} = 0,05(mol)\)

  150 ml = 0,15 (lít)

  \({n_{HCl}} = V \times {C_M} = 0,15 \times 1 = 0,15\,(mol)\)

     PTHH: MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O  

  Ban đầu   0,05      0,15                                    (mol)

  Phản ứng 0,05 → 0,1    →   0,05                     (mol)

  Sau p.ư       0       0,05          0,05                     (mol)

  ⟹  Dung dịch sau phản ứng có: \(\left\{ \begin{array}{l}HCl\,du:\,0,05\,mol\\MgC{l_2}:\,0,05\,mol\end{array} \right.\)

  Thể tích dung dịch sau = thể tích dung dịch HCl = 0,15 (lít)

  Nồng độ các chất trong dung dịch thu được là:

  \(\begin{array}{l}{C_{{M_{HCl}}}}_{du} = \frac{{{n_{HCl\,du}}}}{{V{\,_{sau}}}} = \frac{{0,05}}{{0,15}} = 0,33\,(M)\\{C_M}{\,_{MgC{l_2}}} = \frac{{{n_{MgC{l_2}}}}}{{V{\,_{sau}}}} = \frac{{0,05}}{{0,15}} = 0,33\,(M)\end{array}\)

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com