Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Căn cứ địa cách mạng là nơi cần có những điều kiện thuận lợi, trong đó “nhân hòa” là yếu tố quan trọng nhất. Đâu là yếu tố “nhân hòa” để Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng làm nơi xây dựng căn cứ địa vào năm 1941?

Câu 425015: Căn cứ địa cách mạng là nơi cần có những điều kiện thuận lợi, trong đó “nhân hòa” là yếu tố quan trọng nhất. Đâu là yếu tố “nhân hòa” để Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng làm nơi xây dựng căn cứ địa vào năm 1941?

A. Có phong trào quần chúng sôi nổi từ trước

B. Mọi người đều tham gia mặt trận Việt Minh

C. Có lực lượng du kích phát triển từ rất sớm

D. Sớm hình thành các Hội Cứu quốc

Câu hỏi : 425015

Phương pháp giải:

Phân tích.

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Đáp án A lựa chọn vì căn cứ địa cách mạng là nơi cần có những điều kiện thuận lợi, trong đó “nhân hòa” là yếu tố quan trọng nhất. Cao Bằng là nơi có phong trào quần chúng sôi nổi từ trước – đây là yếu tố “nhân hòa” để Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng làm nơi xây dựng căn cứ địa vào năm 1941. Cụ thể: yếu tố quan trọng góp phần đi đến quyết định lựa chọn của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là "Cao Bằng có phong trào tốt từ trước”. Nhân dân Cao Bằng có truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm; đây là nơi sớm có tổ chức cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập ngày 3-2-1930, chi bộ Đảng đầu tiên của Cao Bằng thành lập sau đó ngày 1-4-1930. Cho đến cuối những năm 30 của thế kỷ XX, phong trào cách mạng ở Cao Bằng đã có những bước phát triển đáng kể. Dưới sự lãnh đạo của các chi bộ Đảng Cộng sản Đông Dương, cuộc đấu tranh của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là công nhân chống lại ách áp bức, bóc lột của chủ nghĩa thực dân Pháp đã tương đối phát triển và thu được nhiều kết quả.

  - Đáp án B, D loại vì nội dung này diễn ra sau khi Nguyễn Ái Quốc lựa chọn Cao Bằng làm nơi xây dựng căn cứ địa cách mạng.

  - Đáp án C loại vì Cao Bằng chưa phải là nơi có lực lượng du kích phát triển từ rất sớm. Bắc Sơn – Võ Nhai mới là nơi có lực lượng du kích phát triển từ sớm với đội du kích Bắc Sơn.

  Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Azure Triều Em xin chân thành cảm ơn các cô các thầy đã đồng hành cùng em trong suốt thời gian em ôn học vừa qua, đã giúp em trang bị lượng kiến thức quan trọng để em thực hiện được ước mơ của mình. Em xin chúc đội ngũ 247 và các thầy cô luôn tràn đầy sức khoẻ và thành công trong cuộc sống ạ . Chào thầy cô ạ . 😀😀😀
   Thích Trả lời 20/08/2020 11:51 Tỉ lệ đúng 0 %

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com