Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chất điểm chuyển động tròn đều trên đừơng tròn bán kính \(r = 0,1m\) với tốc độ dài \(v = 0,5m/s\). Chu kỳ và tốc độ góc của chất điểm là: 

Câu 425091: Chất điểm chuyển động tròn đều trên đừơng tròn bán kính \(r = 0,1m\) với tốc độ dài \(v = 0,5m/s\). Chu kỳ và tốc độ góc của chất điểm là: 

A. \(T = 5s;\,\omega  = 1,256rad/s\)            

B. \(T = 125,6s;\,\,\omega  = 0,05rad/s\)

C. \(T = 12,56s;\omega  = 0,5rad/s\)  

D. \(T = 1,256s;\,\omega  = \,{\rm{5}}rad/s\)

Câu hỏi : 425091

Phương pháp giải:

Công thức liên hệ giữa vận tốc góc và vận tốc dài: \(v = \omega r \Rightarrow \omega  = \dfrac{v}{r}\)


Công thức tính chu kì: \(T = \dfrac{{2\pi }}{\omega }\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Áp dụng công thức tính vận tốc dài:

  \(v = \omega r \Rightarrow \omega  = \dfrac{v}{r} = \dfrac{{0,5}}{{0,1}} = 5rad/s\)

  Chu kì là: \(T = \dfrac{{2\pi }}{\omega } = \dfrac{{2\pi }}{5} = 1,256s\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com