Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính: \(M = 1254 - 254 + 3415 - 215\)

Câu 425307: Tính: \(M = 1254 - 254 + 3415 - 215\)

A. 4800                        

B. 2400         

C. 4200                 

D. 4600

Câu hỏi : 425307

Phương pháp giải:

Nhóm các hạng tử thích hợp, sao cho ta thực hiện tính dễ dàng và nhanh nhất.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}M = 1254 - 254 + 3415 - 215\\\,\,\,\,\,\,\, = \,\left( {1254 - 254} \right) + \left( {3415 - 215} \right)\\\,\,\,\,\,\,\, = \,\,\,\,\,\,\,\,\,1000\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,\,3200\\\,\,\,\,\,\,\, = \,\,\,\,\,\,\,\,\,4200.\end{array}\)

  Đáp số: 4200.

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com