Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dãy các kim loại nào sau đây tác dụng với axit clohiđric và khí clo (to) cho cùng một muối clorua?

Câu 427632: Dãy các kim loại nào sau đây tác dụng với axit clohiđric và khí clo (to) cho cùng một muối clorua?

A. Fe, Zn, Mg.

B. Cu, Fe, Al.

C. Al, Zn, Mg.

D. Cu, Al, Mg.

Câu hỏi : 427632

Phương pháp giải:

Viết PTHH từng kim loại tác dụng với HCl và Cl2, xem kim loại nào tác dụng với hai chất đó cho cùng một công thức muối clorua.

 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 ; 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3.

  Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2; Zn+ Cl2 → ZnCl2.

  Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 ; Mg + Cl2 → MgCl2.

  Cu không tác dụng với HCl ; Cu+ Cl2 → CuCl2.

  2Al + 6HCl → 2AlCl3 +3H2 ; 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3.

  3 kim loại Al, Zn, Mg thỏa mãn.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com