Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dãy các kim loại nào sau đây đều không phản ứng được với dung dịch axit clohiđric?

Câu 427631: Dãy các kim loại nào sau đây đều không phản ứng được với dung dịch axit clohiđric?

A. Cu, Fe, Ag.

B. Cu, Hg, Ag.

C. Cu, Zn, Mg.

D. Fe, Zn, Mg.

Câu hỏi : 427631

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học chung của kim loại.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các kim loại đứng sau H (như Cu, Ag, Au…) trong dãy hoạt động hóa học không phản ứng được với HCl.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com