Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 8. Nguyên tử của nguyên tố Y có tổng số hạt mang điện nhỏ hơn tổng số hạt mang điện của X là 12. Các nguyên tố X, Y lần lượt là

Câu 427859: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 8. Nguyên tử của nguyên tố Y có tổng số hạt mang điện nhỏ hơn tổng số hạt mang điện của X là 12. Các nguyên tố X, Y lần lượt là

A. Mg và Ca.

B. Si và O.

C. Al và Cl.

D. Na và S.

Câu hỏi : 427859

Phương pháp giải:

- Viết cấu hình e của X từ trong ra ngoài đến khi tổng các electron trong phân lớp p là 8.


Suy ra ZX = ∑ số electron.


- Nguyên tử của nguyên tố Y có tổng số hạt mang điện nhỏ hơn tổng số hạt mang điện của X là 12


⟹ 2ZX - 2ZY = 12


⟹ ZY


Từ số hiệu nguyên tử ta sẽ xác định được 2 nguyên tố.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 8

  ⟹ X: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2

  ⟹ ZX = 14 (Si)

  - Nguyên tử của nguyên tố Y có tổng số hạt mang điện nhỏ hơn tổng số hạt mang điện của X là 12

  ⟹ 2ZX - 2ZY = 12

  ⟹ 2.14 - 2.ZY = 12

  ⟹ ZY = 8 (O)

  Vậy X là Si và Y là O.

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com