Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt electron trong các phân lớp p là 7. Số hạt mang điện của một nguyên tử Y nhiều hơn số hạt mang điện của một nguyên tử X là 8 hạt. Các nguyên tố X, Y lần lượt là

Câu 427860: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt electron trong các phân lớp p là 7. Số hạt mang điện của một nguyên tử Y nhiều hơn số hạt mang điện của một nguyên tử X là 8 hạt. Các nguyên tố X, Y lần lượt là

A. Fe và Cl.

B. Na và Cl.

C. Al và Cl.

D. Al và P.

Câu hỏi : 427860

Phương pháp giải:

- Viết cấu hình e của X từ trong ra ngoài đến khi tổng các electron trong phân lớp p là 7.


Suy ra ZX = ∑ số electron.


- Số hạt mang điện của một nguyên tử Y nhiều hơn số hạt mang điện của một nguyên tử X là 8 hạt


⟹ 2ZY - 2ZX = 8


⟹ ZY


Từ số hiệu nguyên tử ta sẽ xác định được 2 nguyên tố.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt electron trong các phân lớp p là 7

  ⟹ X: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1

  ⟹ ZX = 13 (Al)

  - Số hạt mang điện của một nguyên tử Y nhiều hơn số hạt mang điện của một nguyên tử X là 8 hạt

  ⟹ 2ZY - 2ZX = 8

  ⟹ 2.ZY - 2.13 = 8

  ⟹ ZY = 17 (Cl)

  Vậy X là Al và Y là Cl.

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com