Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đốt cháy 64,4 gam hợp kim đồng thau cần 11,2 lít khí O2 (đktc) thu được các oxit kim loại. Công thức hóa học của hợp kim là

Câu 428449: Đốt cháy 64,4 gam hợp kim đồng thau cần 11,2 lít khí O2 (đktc) thu được các oxit kim loại. Công thức hóa học của hợp kim là

A. Cu2Zn3.

B. Cu3Zn2.

C. CuZn.

D. Cu3Zn3.

Câu hỏi : 428449

Phương pháp giải:

Dựa vào tỉ lệ số mol đồng  và số mol kẽm lập công thức hóa học hợp kim.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi nCu = x; nZn = y ta có: mCu + mZn = 64,4

  ⟹ 64x + 65y = 64,4 (1)

  2Cu + O2 → 2CuO.

  x    → x/2

  2Zn + O2 →  2ZnO.

    y    → y/2

  ⟹ x/2 + y/2 = 0,5 (2)

  Từ (1) (2) ⟹ x = 0,6 ; y = 0,4.

  ⟹ \(\frac{{{n_{Cu}}}}{{{n_{Zn}}}} = \frac{{0,6}}{{0,4}} \Rightarrow \frac{{{n_{Cu}}}}{{{n_{Zn}}}} = \frac{3}{2} \Rightarrow C{u_3}Z{n_2}.\)

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com