Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho phản ứng hóa học: aNH3 + bO2  → cN2 + dH2O. Tổng hệ số (a + b) bằng

Câu 432220: Cho phản ứng hóa học: aNH3 + bO2  → cN2 + dH2O. Tổng hệ số (a + b) bằng

A. 6.

B. 7.

C. 8.

D. 9.

Câu hỏi : 432220

Phương pháp giải:

Các bước cân bằng phương trình hóa học


Bước 1: Viết sơ đồ phản ứng.


Bước 2: Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố: ưu tiên cân bằng nguyên tố có số lượng nguyên tử lớn nhất trước.


Bước 3: Viết phương trình hóa học.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(4N{H_3} + 3{O_2}\xrightarrow{{{t^0}}}2{N_2} + 6{H_2}O\)

  ⟹ a + b = 4 + 3 = 7.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com