Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho muối CaCO3, Na2CO3 tác dụng với dung dịch HCl (dư) , sau phản ứng thu được dung dịch muối gồm

Câu 432891: Cho muối CaCO3, Na2CO3 tác dụng với dung dịch HCl (dư) , sau phản ứng thu được dung dịch muối gồm

A. CaCl2, NaCl.

B. Ca(HCO3)2, NaHCO3.

C. CaCl2, NaHCO3.

D. Ca(HCO3)2, NaCl.

Câu hỏi : 432891
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2

  Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com