Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không, cách nhau một đoạn \(4\,\,cm\). Lực đẩy tĩnh điện giữa chúng là \(F = {10^{ - 5}}\,\,N\). Độ lớn mỗi điện tích là

Câu 433109: Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không, cách nhau một đoạn \(4\,\,cm\). Lực đẩy tĩnh điện giữa chúng là \(F = {10^{ - 5}}\,\,N\). Độ lớn mỗi điện tích là

A. \(\left| q \right| = 1,{3.10^{ - 9}}\,\,C\)

B. \(\left| q \right| = 2,{5.10^{ - 9}}\,\,C\)

C. \(\left| q \right| = {2.10^{ - 8}}\,\,C\)

D. \(\left| q \right| = {2.10^{ - 9}}\,\,C\)

Câu hỏi : 433109

Phương pháp giải:

Lực tương tác giữa hai điện tích: \(F = k\dfrac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{{r^2}}}\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lực tương tác giữa hai điện tích là:

  \(F = k\dfrac{{{q^2}}}{{{r^2}}} \Rightarrow \left| q \right| = \sqrt {\dfrac{{F{r^2}}}{k}}  = \sqrt {\dfrac{{{{10}^{ - 5}}.0,{{04}^2}}}{{{{9.10}^9}}}}  = 1,{3.10^{ - 9}}\,\,\left( C \right)\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com