Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = m{x^4} + \left( {2m - 5} \right){x^2} + m + 1\). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số \(m\) để hàm số có ba điểm cực trị?

Câu 433616: Cho hàm số \(y = m{x^4} + \left( {2m - 5} \right){x^2} + m + 1\). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số \(m\) để hàm số có ba điểm cực trị?

A. \(1\) 

B. \(2\) 

C. \(3\) 

D. vô số

Câu hỏi : 433616

Phương pháp giải:

Hàm số \(y = a{x^4} + b{x^2} + c\) có 3 điểm cực trị khi và chỉ khi \(ab < 0\).

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hàm số \(y = m{x^4} + \left( {2m - 5} \right){x^2} + m + 1\) có 3 điểm cực trị khi và chỉ khi

  \(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,ab < 0\\ \Leftrightarrow m\left( {2m - 5} \right) < 0\\ \Leftrightarrow 0 < m < \dfrac{5}{2}\end{array}\)

  Mà \(m \in \mathbb{Z} \Rightarrow m \in \left\{ {1;2} \right\}\).

  Vậy có 2 giá trị của \(m\) thỏa mãn yêu cầu bài toán.

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com