Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dao động với biên độ nhỏ của con lắc đơn (chiều dài không đổi) có chu kì phụ thuộc vào

Câu 433728: Dao động với biên độ nhỏ của con lắc đơn (chiều dài không đổi) có chu kì phụ thuộc vào

A. khối lượng riêng của con lắc

B. khối lượng của con lắc.

C. tỉ số giữa khối lượng và trọng lượng của con lắc.   

D. trọng lượng của con lắc.

Câu hỏi : 433728

Phương pháp giải:

Vận dụng biểu thức tính chu kì của con lắc đơn: \(T = 2\pi \sqrt {\dfrac{l}{g}} \)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(T = 2\pi \sqrt {\dfrac{l}{g}} \) có chiều dài không đổi

  \( \Rightarrow \) Chu kì con lắc đơn phụ thuộc vào gia tốc rơi tự do \(g\)

  Xét các phương án, phương án C: tỉ số giữa khối lượng và trọng lượng của con lắc \(\dfrac{m}{P} = \dfrac{m}{{mg}} = \dfrac{1}{g}\) thỏa mãn.

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com