Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nếu truyền cho quả cầu trung hoà về điện \({5.10^5}electron\) thì quả cầu mang một điện tích là

Câu 433846:

Nếu truyền cho quả cầu trung hoà về điện \({5.10^5}electron\) thì quả cầu mang một điện tích là

A. \( - 1,{6.10^{ - 24}}\,\,C\)       

B. \( - {8.10^{ - 14}}\,\,C\)  

C. \(1,{6.10^{ - 24}}\,\,C\) 

D. \({8.10^{ - 14}}\,\,C\)

Câu hỏi : 433846

Phương pháp giải:

Điện tích: \(q = ne\)

 • Đáp án : B
  (8) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Điện tích của quả cầu là:

  \(q = ne = {5.10^5}.\left( { - 1,{{6.10}^{ - 19}}} \right) =  - {8.10^{ - 14}}\,\,\left( C \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com