Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đặc điểm của Biển Đông có ảnh hưởng nhiều nhất đến thiên nhiên nước ta là

Câu 435091: Đặc điểm của Biển Đông có ảnh hưởng nhiều nhất đến thiên nhiên nước ta là

A. nóng, ẩm và chịu ảnh hưởng của gió mùa 

B. có diện tích lớn gần 3,5 triệu km.

C. tương đối kín với các hải lưu chạy khép kín.

D. có thềm lục địa mở rộng hai đầu thu hẹp ở giữa

Câu hỏi : 435091

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 8 – Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển.


Kiến thức bài 8 – Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển.


 

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đặc điểm của Biển Đông có ảnh hưởng nhiều nhất đến thiên nhiên nước ta là nóng, ẩm và chịu ảnh hưởng của gió mùa.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com