Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một chất điểm dao động có phương trình \(x = 10cos\left( {15t + \pi } \right)\) \((x\) tính bằng \(cm,\,\, t\) tính bằng \(s).\) Chất điểm này dao động với tần số góc bằng.

Câu 435357: Một chất điểm dao động có phương trình \(x = 10cos\left( {15t + \pi } \right)\) \((x\) tính bằng \(cm,\,\, t\) tính bằng \(s).\) Chất điểm này dao động với tần số góc bằng.

A. \(15rad/s\)

B. \(10rad/s\)

C. \(5rad/s\)

D. \(20rad/s\)

Câu hỏi : 435357

Phương pháp giải:

Phương trình tổng quát của dao động điều hòa là :\(x = A.\cos \left( {\omega t + \varphi } \right)\)


Với  \(\omega \) là tần số góc, có đơn vị là \(rad/s.\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phương trình dao động là :  \(x = 10cos\left( {15t + \pi } \right)\)

  \( \Rightarrow \) Tần số góc là \(\omega  = 15rad/s\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com