Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 40 km, giờ thứ hai chạy được 48 km, giờ thứ ba chạy được 53 km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu ki-lô-mét?

Câu 435688: Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 40 km, giờ thứ hai chạy được 48 km, giờ thứ ba chạy được 53 km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu ki-lô-mét?

A. \(49\,km.\)

B. \(47\,km.\)

C. \(45\,km.\)

D. \(42\,km.\)

Câu hỏi : 435688

Phương pháp giải:

Muốn tính trung bình mỗi giờ ô tô chạy được bao nhiêu ki-lô-mét ta tính tổng số ki-lô-mét đi trong 3 giờ chia cho 3.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được số ki-lô-mét là:

  \(\left( {40 + 48 + 53} \right):3 = 47\left( {km} \right)\)

  Đáp số: \(47\,km.\)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com