Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hai thùng chứa được tất cả là 600l nước. Thùng bé chứa được ít hơn thùng to 120l nước. Hỏi mỗi thùng chứa bao nhiêu lít nước?

Câu 435691: Hai thùng chứa được tất cả là 600l nước. Thùng bé chứa được ít hơn thùng to 120l nước. Hỏi mỗi thùng chứa bao nhiêu lít nước?

A. thùng bé: \(260l\); thùng to: \(340\,l\).

B. thùng bé: \(240l\); thùng to: \(360\,l\).

C. thùng bé: \(290l\); thùng to: \(330\,l\).

D. thùng bé: \(210l\); thùng to: \(390\,l\).

Câu hỏi : 435691

Phương pháp giải:

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thùng to chứa được số lít nước là:

  \(\left( {600 + 120} \right):2 = 360\left( l \right)\)

  Thùng bé chứa số lít nước là:

  \(360 - 120 = 240\left( l \right)\)

  Đáp số: thùng bé: \(240l\); thùng to: \(360\,l\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com