Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tiếng Việt của chúng ta phản ánh sự hình thành và trưởng thành của xã hội Việt Nam và của dân tộc Việt Nam, của tập thể nhỏ là gia đình, họ hàng, làng xóm và của tập thế lớn là dân tộc, quốc gia (Theo Phạm Văn Đồng). Phép liệt kê được thể hiện ở:

Câu 447552: Tiếng Việt của chúng ta phản ánh sự hình thành và trưởng thành của xã hội Việt Nam và của dân tộc Việt Nam, của tập thể nhỏ là gia đình, họ hàng, làng xóm và của tập thế lớn là dân tộc, quốc gia (Theo Phạm Văn Đồng). Phép liệt kê được thể hiện ở:

A. Hình thành và trưởng thành;

B. Hình thành và trưởng thành; gia đình, họ hàng, làng xóm.

C. Hình thành và trưởng thành; gia đình, họ hàng, làng xóm; dân tộc, quốc gia.

D. Câu văn trên không sử dụng phép liệt kê.

Câu hỏi : 447552

Phương pháp giải:

Căn cứ bài Liệt kê.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Câu văn trên sử dụng biện pháp liệt kê ở: hình thành và trưởng thành; gia đình, họ hàng, làng xóm; dân tộc, quốc gia.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com