Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đun nóng 13,6 gam hỗn hợp gồm benzyl fomat và phenyl axetat với dung dịch KOH dư, thấy lượng KOH phản ứng là 0,16 mol, thu được m gam muối. Giá trị m là

Câu 455686: Đun nóng 13,6 gam hỗn hợp gồm benzyl fomat và phenyl axetat với dung dịch KOH dư, thấy lượng KOH phản ứng là 0,16 mol, thu được m gam muối. Giá trị m là

A. 16,80 gam.

B. 15,36 gam.

C. 17,16 gam.

D. 18,24 gam.

Câu hỏi : 455686

Phương pháp giải:

- Đặt ẩn là số mol mỗi chất.


- Đặt số mol mỗi chất vào các PTHH:


            HCOOCH2C6H5 + KOH → HCOOK + C6H5CH2OH


            CH3COOC6H5 + 2KOH → CH3COOK + C6H5OK + H2O


- Lập hệ phương trình về khối lượng hỗn hợp và số mol KOH. Giải hệ tìm được số mol các chất.


- Xác định thành phần của muối ⟹ giá trị của m.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  HCOOCH2C6H5 + KOH → HCOOK + C6H5CH2OH

              x →              x      →      x                                           (mol)

  CH3COOC6H5 + 2KOH → CH3COOK + C6H5OK + H2O

              y →             2y →          y →               y                     (mol)

  Ta có hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}136{\rm{x}} + 136y = {m_{hh}} = 13,6\\x + 2y = {n_{K{\rm{O}}H}} = 0,16\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}x = 0,04\\y = 0,06\end{array} \right.\)

  Muối chứa HCOOK (0,04 mol); CH3COOK (0,06 mol) và C6H5OK (0,06 mol).

  ⟹ m = mmuối = 17,16 gam.

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com