Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho khối trụ có hai đáy là \(\left( O \right)\) và \(\left( {O'} \right)\).\(AB,CD\) lần lượt là hai đường kính của \((O)\) và \((O')\), góc giữa \(AB\)  và \(CD\) bằng \({30^ \circ }\), \(AB = 6\) và thể tích khối tứ diện ABCD bằng 30. Thể tích khối trụ đã cho bằng

Câu 459773: Cho khối trụ có hai đáy là \(\left( O \right)\) và \(\left( {O'} \right)\).\(AB,CD\) lần lượt là hai đường kính của \((O)\) và \((O')\), góc giữa \(AB\)  và \(CD\) bằng \({30^ \circ }\), \(AB = 6\) và thể tích khối tứ diện ABCD bằng 30. Thể tích khối trụ đã cho bằng

A. \(180\pi \)

B. \(90\pi \)

C. \(30\pi \)

D. \(45\pi \)

Câu hỏi : 459773
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com