Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cường độ ánh sáng đi qua môi trường nước biển giảm dần theo công thức \(I = {I_o}.{e^{ - \mu x}}\), với \({I_o}\) là cường độ ánh sáng bắt đầu đi vào môi trường nước biển và \(x\) là độ dày của môi trường đó (\(x\) tính theo đơn vị mét). Biết rằng môi trường nước biển có hằng số hấp thụ là \(\mu  = 1,4\). Hỏi ở độ sâu \(30\) mét thì cường độ ánh sáng giảm đi bao nhiêu lần so với cường độ ánh sáng lúc ánh sáng bắt đầu đi vào nước biển?

Câu 465632: Cường độ ánh sáng đi qua môi trường nước biển giảm dần theo công thức \(I = {I_o}.{e^{ - \mu x}}\), với \({I_o}\) là cường độ ánh sáng bắt đầu đi vào môi trường nước biển và \(x\) là độ dày của môi trường đó (\(x\) tính theo đơn vị mét). Biết rằng môi trường nước biển có hằng số hấp thụ là \(\mu  = 1,4\). Hỏi ở độ sâu \(30\) mét thì cường độ ánh sáng giảm đi bao nhiêu lần so với cường độ ánh sáng lúc ánh sáng bắt đầu đi vào nước biển?

A. \({e^{ - 21}}\) lần.

B. \({e^{42}}\) lần.  

C. \({e^{21}}\) lần.  

D. \({e^{ - 42}}\) lần.

Câu hỏi : 465632
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com