Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một nguồn điện có suất điện động 5 V và điện trở trong 1 Ω được mắc với điện trở ngoài 3 Ω thành mạch kín. Cường độ dòng điện chạy trong mạch là

Câu 471107: Một nguồn điện có suất điện động 5 V và điện trở trong 1 Ω được mắc với điện trở ngoài 3 Ω thành mạch kín. Cường độ dòng điện chạy trong mạch là

A. 2,5 A.

B. 1,25 A.

C. \(\dfrac{5}{3}\,\,A\).

D. 5 A.

Câu hỏi : 471107

Phương pháp giải:

Cường độ dòng điện trong mạch: \(I = \dfrac{E}{{r + R}}\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cường độ dòng điện trong mạch là:

  \(I = \dfrac{E}{{r + R}} = \dfrac{5}{{1 + 3}} = 1,25\,\,\left( A \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com