Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗn hợp X gồm hai este có cùng công thức phân tử C8H8O2 và đều chứa vòng benzen. Để phản ứng hết với 4,08 gam X cần tối đa 0,04 mol NaOH, thu được dung dịch Z chứa 3 chất hữu cơ. Khối lượng muối có trong dung dịch Z là

Câu 474940: Hỗn hợp X gồm hai este có cùng công thức phân tử C8H8O2 và đều chứa vòng benzen. Để phản ứng hết với 4,08 gam X cần tối đa 0,04 mol NaOH, thu được dung dịch Z chứa 3 chất hữu cơ. Khối lượng muối có trong dung dịch Z là

A. 4,96 gam.

B. 3,34 gam.

C. 5,32 gam.

D. 5,50 gam.

Câu hỏi : 474940

Phương pháp giải:

Ta thấy 1 < nNaOH/nhh < 2 ⟹ Hỗn hợp gồm 1 este thường và 1 este của phenol.

Dung dịch Z có 3 chất hữu cơ ⟹ Z gồm 2 muối và 1 ancol ⟹ 2 este có cùng gốc axit

⟹ 2 este: HCOO-CH2-C6H5 và HCOO-C6H4-CH3.

 • Đáp án : B
  (6) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nhh X = 4,08/136 = 0,03 mol.

  Ta thấy 1 < nNaOH/nhh = 0,04/0,03 = 1,33 < 2 ⟹ Hỗn hợp gồm 1 este thường và 1 este của phenol.

  Dung dịch Z có 3 chất hữu cơ ⟹ Z gồm 2 muối và 1 ancol ⟹ 2 este có cùng gốc axit

  ⟹ 2 este: HCOO-CH2-C6H5 (a mol) và HCOO-C6H4-CH3 (b mol).

  Giải hệ neste = a + b = 0,03 và nNaOH = a + 2b = 0,04 được a = 0,02 và b = 0,01.

  ⟹ X gồm HCOO-CH2-C6H5 (0,02 mol) và HCOO-C6H4-CH3 (0,01 mol)

  ⟹ Muối gồm \(\left\{ \begin{array}{l}HCOONa:0,03\\C{H_3}{C_6}{H_4}ONa:0,01\end{array} \right.\) ⟹ mmuối = 3,34 (gam).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com