Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp. Kí hiệu \({u_R},{u_L},{u_C}\) tương ứng là hiệu điện thế tức thời ở hai đầu các phần tử R, L và C. Quan hệ về pha của các hiệu điện thế này là

Câu 477195: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp. Kí hiệu \({u_R},{u_L},{u_C}\) tương ứng là hiệu điện thế tức thời ở hai đầu các phần tử R, L và C. Quan hệ về pha của các hiệu điện thế này là

A. \({u_R}\) trễ pha \(\frac{\pi }{2}\) so với \({u_C}\)

B. \({u_R}\) sớm pha \(\frac{\pi }{2}\) so với\({u_L}\)

C. \({u_C}\) ngược pha so với\({u_L}\)

D. \({u_L}\) trễ pha \(\frac{\pi }{2}\) so với \({u_C}\)

Câu hỏi : 477195
Phương pháp giải:

Biểu thức điện áp và cường độ dòng điện:


\(\left\{ \begin{array}{l}i = {I_0}.cos\left( {\omega t + \varphi } \right)\\{u_R} = {U_{0R}}.cos\left( {\omega t + \varphi } \right)\\{u_L} = {U_{0L}}.cos\left( {\omega t + \varphi  + \frac{\pi }{2}} \right)\\{u_C} = {U_{0L}}.cos\left( {\omega t + \varphi  - \frac{\pi }{2}} \right)\end{array} \right.\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A – sai vì \({u_R}\) sớm pha \(\frac{\pi }{2}\) so với \({u_C}\)

  B – sai vì \({u_R}\) trễ  pha \(\frac{\pi }{2}\) so với \({u_L}\)

  C – đúng

  D – sai vì \({u_L}\) ngược pha so với \({u_C}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com